Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Provoz ŠD

Provoz ŠD

Školní družina 2023/2024

Provozní doba ŠD

Pondělí až pátek 11:40 – 16:40

Ranní provoz

Pondělí až čtvrtek 6:15 – 7:45
Pátek 6:30 – 7:30

Dvě oddělení školní družiny se nachází v místnosti ŠD v přízemí a v 1. patře budovy ZŠ, v páté třídě (učebna 5. ročníku).

Přihlášení žáka

Vyplněním přihlášky dle dohody s vychovatelkou (dle volné kapacity).

Odhlášení žáka

Písemně do přihlášky.

Uvolnění žáka ze ŠD

Po písemném vyrozumění  rodičů, zápisem do deníčku ŠD nebo SMS zprávou.

Vyloučení žáka ze ŠD

Vychovatelka po dohodě s ředitelkou školy za: opětovné porušování školního řádu či bezpečnostních pravidel ŠD.

Úplata za školní družinu

Vybírá se vždy v prosinci a v červnu. Tato částka je 200 Kč za měsíc, rodiče tímto přispívají na vzdělávací, výukové programy a hygienické potřeby dětí.

Další informace

Vychovatelka Z. Konvičková přebírá děti od třídních učitelek v 11:40 hodin v jejich kmenových třídách a odchází s nimi na oběd.

Ostatní děti vyzvedává Bc. V. Halfarová po skončení vyučování v 12:35 hodin v 1. podlaží budovy školy.

Z hygienických a bezpečnostních důvodů odchází Z. Konvičková s dětmi ve 12:40 hodin z místnosti v přízemí do místnosti ŠD v 1. podlaží. V době od 12:40 do 13:15 hodin jsou děti, které měly 5 vyučovacích hodin v místnosti ŠD v přízemí a střídají se na obědě.

Učitelé ZUŠ a všichni vedoucí zájmových kroužků si v uvedený čas děti osobně přebírají od pí. vych. ve ŠD a po ukončení činnosti je opět v uvedený čas předávají pí. vych. ve ŠD.

Pitný režim – děti si chodí dle potřeby na čaj během celého odpoledne do jídelny, která je umístěna naproti místnosti ŠD.

Prostory školy využívané k potřebám dětí ve ŠD

  • TV herna – před odchodem si děti obují vhodnou obuv a v doprovodu vychovatelky odchází do herny. Před odchodem jsou poučeni o bezpečnosti.
  • Školní hřiště: na pokyn vych.se děti jdou obléknout do šaten, nastoupí si ke hlavním dveřím, společně odchází na hřiště. Opětovné poučení dětí o bezpečnosti.
  • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do smluvené doby, čeká vychovatelka s dítětem v prostorách školy, dokud si rodiče své dítě nevyzvednou.
  • Vychovatelka se telefonicky spojí s rodiči a dohodne se s nimi na dalším postupu.
  • Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD mohou  po dohodě s vychovatelkou – zůstat ve ŠD na různé zábavné či sportovní akce.
  • Vychovatelka se pravidelně stýká s rodiči na třídních schůzkách ZŠ, kde je seznámí s plánem ŠD. Vzniklé problémy řeší vychovatelka hned ústně s rodiči.