Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Filozofie naší školy

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

Propagujeme “škola hrou”. Co to znamená? Na škole nemáme klasické zvonění, které narušuje tvořivou práci. Hodiny proto mohou volně navazovat, nebo se prolínat. Výuka probíhá také v blocích, skupinové práci či kooperativním učením, kde se děti učí vzájemné spolupráci. Povídáme si s nimi o jejich problémech, starostech, ale také o tom, co je zajímá, baví, z čeho mají radost. Propagujeme kamarádské, ohleduplné a tolerantní chování mezi sebou. Učíme děti samostatnému myšlení, vyjadřování svých pocitů a myšlenek, prezentaci své práce. Děti se učí pracovat naplno,  ale také odpočívat a relaxovat. I krátká relaxační chvilka stačí k tomu, aby si dítě odpočinulo a opět se mohlo plně soustředit na činnost.

O naší škole můžeme říci, že je “školou rodinnou”. Každý vyučující zná charakterové vlastnosti dítěte, proto se snaží potlačovat jeho záporné vlastnosti, a naopak vyzdvihovat a rozvíjet jeho dobré stránky. Jsme školou otevřenou pro komunikaci i spolupráci, moderní ve vybavenosti školy moderními technologiemi, ale také ve využívání alternativních metod a stylů výuky, které přizpůsobujeme individuálně dle potřeb jednotlivých dětí. Učíme děti  zdravému životnímu stylu, ale také vztahu k přírodě a ekologii. Jezdíme s nimi do přírody, na výlety, exkurze. Udržujeme a rozvíjíme školní tradice, na kterých se také podílí naši žáci i rodiče. Učíme děti pracovat efektivně a rozvíjíme jejich zájmy v nabídce zájmových aktivit.

Historie

Počátky hrabyňského školství spadají do 18. století. Školní budova byla vystavena roku 1876. Původní jednotřídka byla roku 1883 přeměněna na školu dvojtřídní a roku 1909 na trojtřídní. V roce 1925 vyhořela zdejší školní budova. Byla zničena střecha a stropy v 1. patře. Roku 1926 byla oprava školy dokončena. Budova školy byla značně poškozena válečným tažením, ale nevyhořela. V roce 1996 byla zahájena výuka v nové přístavbě školy. Vznikla nová, moderní, prosvětlená budova, vybavena moderním školním nábytkem. Zároveň byla opravena stará budova školy, do které se později přestěhovaly kanceláře Obecního úřadu.

Z Projektů EU se modernizovalo vybavení školy, kdy byly do každé učebny pořízeny Interaktivní tabule a do PC učebny další počítače. Za školou bylo postaveno multifunkční hřiště.

V současné době probíhá výuka v nové budově školy (pět tříd, třída pro školní družinu, PC učebna, jídelna, šatny a toalety v každém poschodí). Ze staré části budovy využívá škola horní místnosti (hernu TV). Pro potřeby školy se také využívá multifunkční hřiště za školou.

V roce 2016 jsme oslavili 140. výročí založení školy, a proto v druhé polovině tohoto roku se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce budovy školy. Proběhla výměna oken, zateplení celé budovy a škola dostala nový barevný kabát.

Mateřská škola v Hrabyni byla dostavěna a předána k užívání 31.8.1979 v rámci oslav Mezinárodního roku dítěte. Celková rekonstrukce budovy byla provedena v září, roku 2013. Byla zateplena celá budova, opravena střecha, vyměnily se všechny okna, byly vyměněny nové vstupní dveře a udělána nová barevná fasáda. Také se provedla rekonstrukce sociálních zařízení.

Na podzim roku 2014 se z projektu EU upravila zahrada, která byla obohacena o ekologické prvky.