Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Organizace školy

Organizace školy

V Základní škole Hrabyně se učí děti od 1. do 5. ročníku. Ve školním roce 2023/2024 bude probíhat vyučování ve čtyřech třídách a dvou odděleních školní družiny. Do školy docházejí děti z Hrabyně, Josefovic, Hrabyně – RC, Budišovic, Horní Lhoty, Háje ve Slezsku a Raduně. Ředitelkou školy je Mgr. M. Korcová Halfarová, MBA, která je třídní učitelkou 4. a 5. ročníku (10 + 9 dětí). Mgr. Simona Havrlantová je třídní učitelkou 1. ročníku (7 dětí) + asistent pedagoga – Mgr. Tereza Bartůšková, Mgr. Blanka Barabášová je třídní učitelkou 2. ročníku (16 dětí), Mgr. Jana Kašná je třídní učitelkou 3. ročníku (11 žáků). Paní Zuzana Konvičková vychovatelkou školní družiny. Společně s paní Konvičkovou se o děti ve školní družině stará paní Mgr. Tereza Bartůšková, Olga Časárová a Mgr. Eva Maislová (53 dětí). Všechny vyučující jsou plně aprobované pro výuku na 1. stupni ZŠ, což se příznivě projevuje na kvalitě výuky. K jednotlivým žákům je zvolen individuální a diferencovaný přístup. Je pečováno jak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak talentované. V hodinách matematiky jsou zařazovány prvky Hejného a Abaku. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 5. ročníku, který učí Mgr. S. Havrlantová, Mgr. B. Barabášová, Mgr. Eva Maislová a Mgr. T. Sýkorová, je obohacena projektovými dny s rodilým mluvčím. Zároveň probíhá moderní výuka pomocí IT technologií, ať pomocí interaktivních tabulí, iPadů, počítačů, Vex123 nebo Mojobotů. Každoročně se děti 1. až 5. ročníku účastní povinného plaveckého výcviku, který proběhne v zimě v Aquaparku v Kravařích. Na konci školního roku jezdí děti na pětidenní ozdravný pobyt do Beskyd nebo Jeseníků.

Zahájení školního roku 2023/2024 – 4.9.2023 v 8:00 hodin v budově Základní školy.

Ukončení školního roku 2023/2024 – 28. 6. 2024.

Základní škola a Mateřská škola

Škola také spolupracuje s MŠ Hrabyně. Každý rok si k nám malé děti ze školky chodí prohlédnout školu. Paní ředitelka promlouvá s rodiči předškoláků o tom, co jejich děti čeká ve škole a jak bude probíhat zápis do 1. ročníku ZŠ. Děti předškolního věku navštěvují od února do května školu v adaptačním programu “Hrajeme si na školu”. Společně s MŠ organizujeme Vánoční dílny, Maškarní ples, akce ke Dni matek, Akademie, Den dětí, návštěvy divadelních představení, Mobilní planetárium, Velikonoční tvoření apod.

Škola dále spolupracuje se ZŠ Dolní Lhota, MŠ a ZŠ Velká Polom, MŠ a ZŠ Pustá Polom, ZŠ Mokré Lazce, s DSH Hrabyně, s Mysliveckým sdružením Hrabyně – Smolkov, TJ Sokol Hrabyně, Policií ČR a OSH Opava.