Celodenní strava 2-6 let   …………. 40 Kč

Celodenní strava 7 leté    …………. 42 Kč

Polodenní strava 2-6 leté  …………. 31 Kč

Způsob placení:

  1. poštovní poukázkou /úhrada do 15. v měsíci/ – přeplatky stravného budou odečteny v následujícím měsíci pouze po včasném zaplacení
  2. trvalým příkazem – vyúčtování 2x ročně, doporučená částka 800,-, variabilní symbol si vyžádejte u vedoucí ŠJ

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí jeden den předem do 8 hodin v MŠ a do 9 hodin ve školní jídelně.

Jídelna Velká Polom: 725 913 401

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze první den nemoci vydat jídlo do jídlonosiče.