Děti MŠ

Celodenní strava 2-6 let:

celodenní                            42,00 Kč (dotovaná cena),          88,00 Kč (plná cena)

polodenní                           33,00 Kč (dotovaná cena),           71,00 Kč (plná cena)

Celodenní strava nad 7 let:  44,00 Kč (dotovaná cena),           90,00 Kč (plná cena)

Žáci ZŠ

7 – 10 let vč.                     29,00 Kč (dotovaná cena),            58,00 Kč (plná cena)

11 – 14 let vč.                   32,00 Kč (dotovaná cena),            63,00 Kč (plná cena)

Dospělí strávníci

oběd ve školní jídelně                   79,00 Kč

do jídlonosičů bez rozvozu             79,00 Kč

Způsob placení:

  1. trvalým příkazem – vyúčtování 2x ročně, doporučená částka 800,-, variabilní symbol si vyžádejte u vedoucí ŠJ

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí jeden den předem do 9 hodin ve školní jídelně.

Jídelna Velká Polom: 725 913 401

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze první den nemoci vydat jídlo do jídlonosiče.