Celodenní strava  …………. 31 Kč

Polodenní strava  …………. 25 Kč

Svačina  ………………………. 8 Kč

Splatnost úplaty za stravování je vždy do 15.tého dne v měsíci, a to složenkou nebo bezhotovostním převodem – doporučená částka je 600 Kč.

Vyúčtování se provádí 2 krát ročně.

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí jeden den předem do 8 hodin v MŠ a do 9 hodin ve školní jídelně.

Jídelna Velká Polom: 725 913 401

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze první den nemoci vydat jídlo do jídlonosiče.