Do naší školní jídelny jsou obědy přiváženy ze školní jídelny ve Velké Polomi. Obědy se u nás vydávají denně od 11,30 – 13,15 hodin.

Ceny obědů:

děti 7 – 10 let: 26,00 Kč            plná cena 52,00 Kč
děti 11 -14 let: 28,00 Kč            plná cena 56,00 Kč

Způsob platby:

Způsob placení stravného   ZMĚNA!!!  od 1.12 .2021 platba inkasem pro žáky ZŠ a MŠ Hrabyně (v případě, že by jste byli schopni zřídit do 12.11. může inkasní platba proběhnout již v listopadu)

Povolení inkasní platby zadejte ve prospěch účtu 181811426/0300.
Inkasní platbu povolte ve výši 800,-Kč na jedno dítě v ZŠ.

Odhlašování obědů:

Do 8,00 hodin ve školní jídelně ve Velké Polomi na následující den (tel.725 913 401)

Přihlašování obědů:

Do 8,00 hodin ve školní jídelně ve Velké Polomi na následující den (tel. 725 913 401)