1.ročník               Mgr. Blanka Barabášová
Po Ma TV  
Út Ma VV  
St Ma HV  
Čt Ja Prv TV  
Ma Prv  
2.ročník               Mgr. Simona Havrlantová
Po Ma Ja TV
Út Ma  
St Ma HV Prv
Čt Ma VV  
TV Ma Prv  
3.ročník               Mgr. Jana Kašná
Po Ja Ma TV    
Út Ma Prv Ja    
St Ma HV Ja    
Čt Ma VV      
TV Prv Ma Ma    
4. ročník        Mgr. Monika Korcová Halfarová
Po Ma Ma  Ja    
Út Inf TV    VV  VV
St Ma HV Ja Vl    
Čt Ma Vl    
Ma TV Ma Ja    
5. ročník                Mgr. Monika Korcová Halfarová    
Po Ma Ma Ja    
Út Inf TV   VV VV
St Ma HV Vl    
Čt Ma Ja Vl    
Ma TV Ma Ja