1.ročník               Mgr. Simona Havrlantová
Po Ma Ja VV  
Út Ma Prv TV  
St Ma HV  
Čt Prv  
Ma TV  
2.ročník               Mgr. Blanka Barabášová
Po Ma Prv VV
Út Ma TV
St Ma Ja HV
Čt Ma TV
Ma Prv
3.ročník               Mgr. Jana Kašná
Po Ma VV
Út TV Ma Ja Prv
St Ma HV Ja
Čt Ma Ma TV
Ma Prv Ja    
4. ročník        Mgr. Monika Korcová Halfarová
Po Ma Ma  Ja
Út TV Inf Vl  VV  VV
St Ma HV Ja Vl
Čt Ma TV Ma
Ma Ja    
5. ročník                Mgr. Monika Korcová Halfarová    
Po Ma Ma
Út TV Inf Vl VV VV
St HV Ma Vl
Čt Ma Ja TV    
Ma Ja Ja