OP VVV – Šablony III

Erasmus_2022

šablony-2

Dotace MŽP výzva č. 13/2017

Název projektu: Poznáním za lesním pokladem – Smyslů(plný) les

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Dotace MŽP_ OP 2019

čestné prohlášení_2019_ OP

ZVA_OP_1 ZVA_OP_2 ZVA_OP_3

Fotodokumentace: 

https://www.hrabyne-skola.cz/?paged=4&cat=21

OP VVV “Šablony I.”

projekt s názvem „Mateřská škola a základní škola Hrabyně“,

s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001513“

projekt-op-vvv-sablony

022_0001513-rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace

 

 Operační program Výzva č. 56 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Č.projektu: CZ.1.07/CZ.1.07/1.1.00/56.2592
Název projektu: “Rozvoj cizích jazyků”
Datum zahájení projektu: 7.7.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Šablony klíčových aktivit: 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.                   2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3143
Název projektu: “Víc vědět”
Datum zahájení projektu: 1.9.2011
Datum ukončení projektu: 28.2.2014
Šablony:
I/2      Čtenářská a informační gramotnost
II/2     Cizí jazyky
III/2    Využití ICT
IV/2    Matematika