OP VVV – Šablony III

Dotace MŽP, výzva č.13/2017 – Ozdravné pobyty

Pětidenní pobyt zaměřený na environmentální vzdělávání, zaštítěné Agenturou, dlouhodobě se zabývající ekologickou výchovou.

Podmínka:

 • 24 hodin ekologické výchovy na 1 žáka/ předkládán projekt “Poznáním za lesním pokladem – Smyslů(plný) les”
 • pobyt na místě se zdravým ovzduším – Jeseníky / Ostružná
 • realizace – říjen 2019

Výše dotace:

 • 64 400 Kč 

   

  šablony-2

   

   

  OP VVV “Šablony I.”

  projekt s názvem „Mateřská škola a základní škola Hrabyně“,

  s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001513“

projekt-op-vvv-sablony

022_0001513-rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace

 

 Operační program Výzva č. 56

 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Č.projektu: CZ.1.07/CZ.1.07/1.1.00/56.2592
Název projektu: “Rozvoj cizích jazyků”
Datum zahájení projektu: 7.7.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

 

  

Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3143
Název projektu: “Víc vědět”
Datum zahájení projektu: 1.9.2011
Datum ukončení projektu: 28.2.2014
Šablony:
I/2      Čtenářská a informační gramotnost
II/2     Cizí jazyky
III/2    Využití ICT
IV/2    Matematika