Informace rodičům žádajícím o přijetí do Mateřské školy v Hrabyni:

žádost-o-přijetí-dítěte-do-mš

kriteria-pro-přijímáni-dětí-šk-rok-2018-19

podmínky-způsobilosti-dítěte-pro-docházku-do-mš