V prostorách MŠ a také na vyžádání u vedoucí učitelky Bc. Zuzany Majdanicsové.