Provozní doba ŠD:

Pondělí          11:40 – 16:40 hodin

Úterý             11:40 – 16:40 hodin

Středa           11:40 – 16:40 hodin

Čtvrtek          11:40 – 16:40 hodin

Pátek             11:40 – 16:40 hodin

Ranní provoz:

Pondělí až čtvrtek          6:15 – 7:45 hodin

Pátek                           6:30 – 7:30 hodin

Dvě oddělení školní družiny se nachází v místnosti ŠD v přízemí a v 1.patře budovy ZŠ, v páté třídě (učebna 5.ročníku).

Přihlášení žáka – vyplněním přihlášky dle dohody s vychovatelkou (dle volné kapacity).

Odhlášení žáka – písemně do přihlášky.

Uvolnění žáka ze ŠD – po písemném vyrozumění  rodičů, zápisem do deníčku ŠD nebo SMS zprávou.

Vyloučení žáka ze ŠD – vychovatelka po dohodě s ředitelkou školy za: opětovné porušování školního řádu či bezpečnostních pravidel ŠD.

Úplata za školní družinu – vybírá se vždy v prosinci a v červnu. Tato částka je 150 Kč za měsíc, rodiče tímto přispívají na vodu, elektřinu a hygienické potřeby dětí.

Vychovatelka Z. Konvičková přebírá děti od třídních učitelek v 11,40 hodin v jejich kmenových třídách a odchází s nimi na oběd.

Ostatní děti vyzvedává Mgr. T. Bartůšková po skončení vyučování v 12,35 hodin v 1. podlaží budovy školy.

Z hygienických a bezpečnostních důvodů  odchází Z. Konvičková s dětmi ve 12,40 hodin z místnosti v přízemí do místnosti ŠD v 1. podlaží. V době od 12,40 do 13,15 hodin jsou děti, které měly 5 vyučovacích hodin v místnosti ŠD v přízemí a střídají se na obědě.

Učitelé ZUŠ a všichni vedoucí zájmových kroužků si v uvedený čas děti osobně přebírají od pí.vych. ve ŠD a po ukončení činnosti je opět v uvedený čas předávají pí.vych.ve ŠD.

Pitný režim – děti si chodí dle potřeby na čaj během celého odpoledne do jídelny, která je umístěna naproti místnosti ŠD.

Prostory školy využívané k potřebám dětí ve ŠD:

  • TV herna – před odchodem si děti obují vhodnou obuv a v doprovodu vychovatelky odchází do herny. Před odchodem jsou poučeni o bezpečnosti.
  • Školní hřiště:  na pokyn vych.se děti jdou obléknout do šaten, nastoupí si ke hlavním dveřím, společně odchází na hřiště. Opětovné poučení dětí o bezpečnosti.
  • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do smluvené doby, čeká vychovatelka s dítětem v prostorách školy, dokud si rodiče své dítě nevyzvednou.
  • Vychovatelka se telefonicky spojí s rodiči a dohodne se s nimi na dalším postupu.
  • Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD mohou  po dohodě s vychovatelkou – zůstat ve ŠD na různé zábavné či sportovní akce.
  • Vychovatelka se pravidelně stýká s rodiči na třídních schůzkách ZŠ, kde je seznámí s plánem ŠD. Vzniklé problémy řeší vychovatelka hned ústně s rodiči.