Provozní doba ŠD:

Pondělí          11:40 – 16:30 hodin

Úterý             11:40 – 16:30 hodin

Středa           11:40 – 16:30 hodin

Čtvrtek          11:40 – 16:30 hodin

Pátek             11:40 – 16:30 hodin

Ranní provoz vždy:

6:30 – 7:30 hodin

Dvě oddělení školní družiny se nachází v místnosti ŠD v přízemí a v 1.patře budovy ZŠ, v páté třídě (učebna 5.ročníku).

Přihlášení žáka – vyplněním přihlášky dle dohody s vychovatelkou (dle volné kapacity).

Odhlášení žáka – písemně do přihlášky.

Uvolnění žáka ze ŠD – po písemném vyrozumění  rodičů, zápisem do deníčku ŠD nebo SMS zprávou.

Vyloučení žáka ze ŠD – vychovatelka po dohodě s ředitelkou školy za: opětovné porušování školního řádu či bezpečnostních pravidel ŠD.

Úplata za školní družinu – vybírá se vždy v prosinci a v červnu. Tato částka je 150 Kč za měsíc, rodiče tímto přispívají na vodu, elektřinu a hygienické potřeby dětí.

Vychovatelka přebírá děti od třídní učitelky v 11,40 hodin a odchází s nimi na oběd. Ostatní děti přichází po skončení vyučování v doprovodu uč.  Ze školní družiny odchází děti do klubů nebo domů dle přihlášky. Některé děti odchází v doprovodu rodičů. Rodiče si děti vyzvedávají v prostorech šaten budovy školy.

Učitelé ZUŠ a všichni vedoucí zájmových kroužků si v uvedený čas děti osobně přebírají od pí.vych. ve ŠD a po ukončení činnosti je opět v uvedený čas předávají pí.vych.ve ŠD.

Pitný režim – děti si chodí dle potřeby na čaj během celého odpoledne do jídelny, která je umístěna naproti místnosti ŠD.

Prostory školy využívané k potřebám dětí ve ŠD:

  • TV herna – před odchodem si děti obují vhodnou obuv a v doprovodu vychovatelky odchází do herny. Před odchodem jsou poučeni o bezpečnosti.
  • Školní hřiště:  na pokyn vych.se děti jdou obléknout do šaten, nastoupí si ke hlavním dveřím, společně odchází na hřiště. Opětovné poučení dětí o bezpečnosti.
  • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do smluvené doby, čeká vychovatelka s dítětem v prostorách školy, dokud si rodiče své dítě nevyzvednou.
  • Vychovatelka se telefonicky spojí s rodiči a dohodne se s nimi na dalším postupu.
  • Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD mohou  po dohodě s vychovatelkou – zůstat ve ŠD na různé zábavné či sportovní akce.
  • Vychovatelka se pravidelně stýká s rodiči na třídních schůzkách ZŠ, kde je seznámí s plánem ŠD. Vzniklé problémy řeší vychovatelka hned ústně s rodiči.