V Základní škole Hrabyně se učí děti od 1. do 5. ročníku. Od listopadu školního roku 2021/2022 probíhá vyučování ve čtyřech třídách a dvou odděleních školní družiny. Do školy docházejí děti z Hrabyně, Josefovic, Hrabyně – RC, Budišovic a Raduně. Ředitelkou školy je Mgr. M. Korcová Halfarová, která je třídní učitelkou 4. a 5.ročníku  (6 + 8 dětí). Mgr. Jana Kašná je třídní učitelkou 3. ročníku (9 žáků), Mgr. Blanka Barabášová je třídní učitelkou 2.ročníku (11 dětí), Mgr. Simona Havrlantová je třídní učitelkou 1. ročníku (9 dětí). Paní Zuzana Konvičková je vedoucí vychovatelkou školní družiny, společně s paní Konvičkovou se o děti ve školní družině stará paní Mgr. Tereza Bartůšková (43 dětí). Všechny vyučující jsou plně aprobované pro výuku na 1. stupni ZŠ, což se příznivě projevuje na kvalitě výuky.
K jednotlivým žákům je zvolen individuální a diferencovaný přístup. Je pečováno jak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak talentované. V hodinách matematiky jsou zařazovány prvky Hejného a Abaku. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 5. ročníku, který učí Mgr. S. Havrlantová a Mgr. P. Hrušková, je obohacena projektovými dny s rodilým mluvčím. Zároveň probíhá moderní výuka pomocí IT technologií, ať pomocí interaktivních tabulí, iPadů, počítačů nebo Mojobotů. V době mimořádných opatření Vlády ČR a uzavření školy probíhá distanční výuka, každodenní on-line formou a zadáváním úkolů. Každoročně se děti 1. až 5. ročníku účastní povinného plaveckého výcviku, který proběhne v zimě v Aquaparku v Kravařích.

Zahájení školního roku 2021/2022 – 1.9.2021 v 8,00 hodin v budově Základní školy.

Ukončení školního roku 2021/2022 – 30. 6. 2022.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Škola také spolupracuje s MŠ Hrabyně. Každý rok si k nám malé děti ze školky chodí prohlédnout školu. Paní ředitelka promlouvá s rodiči předškoláků o tom, co jejich děti čeká ve škole a jak bude probíhat zápis  do 1. ročníku ZŠ. Děti předškolního věku navštěvují od března do prázdnin školu v adaptačním programu “Hrajeme si na školu”. Společně s MŠ organizujeme Maškarní ples, akce ke Dni matek,  Akademie, Den dětí, návštěvy divadelních představení, Mobilní planetárium, velikonoční tvoření apod.

Škola dále spolupracuje se ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Velká Polom, ZŠ Pustá Polom, ZŠ Mokré Lazce, s DSH Hrabyně, s Mysliveckým sdružením Hrabyně – Smolkov, TJ Sokol Hrabyně, Policií ČR a OSH Opava.