MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE:

Děti v naší škole se mají možnost uplatnit, dle vlastních zájmů, v mimoškolních aktivitách:

  • Kroužek Informatiky               – ZŠ  (2. – 4.ročník)
  • Sportovní kroužek  chlapci    – ZŠ  (2. – 5.ročník)
  • Sportovní kroužek dívky        – ZŠ  (2. – 5.ročník)
  • ZUŠ (pobočka Hrabyně)        – klavír,flétna,klarinet,sólo zpěv
  • Angličtina pro mladší děti     – ZŠ ( 2. + 3.ročník))