MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE:

Děti v naší škole se mají možnost uplatnit, dle vlastních zájmů, v mimoškolních aktivitách:

    • Klub Badatelský              – ZŠ  (dle zájmu)
    • Klub deskových her, logiky a inovativního vzdělávání    –   ZŠ (dle zájmu)
    • Doučování                             – ZŠ  (2. – 5. ročník)
    • ZUŠ (pobočka Hrabyně)        – klavír, flétna, klarinet, housle, sólo zpěv
    • Atletika