MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE:

Děti v naší škole se mají možnost uplatnit, dle vlastních zájmů, v mimoškolních aktivitách:

  • Kroužek Badatelský               – ZŠ  (2. ročník)
  • Aerobic                                 – ZŠ  ŠD
  • Jóga                                     – ZŠ  ŠD
  • Doučování                             – ZŠ  (2. – 5. ročník)
  • ZUŠ (pobočka Hrabyně)        – klavír, flétna, klarinet, housle, sólo zpěv
  • Taneční kroužek
  • Atletika