Přístupný k nahlédnutí v budově školy, v prostorách šaten – informační okénko pro rodiče.