Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace

O ZŠ a MŠ K. Engliše, Hrabyně, p.o.O ZŠ a MŠ prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně

Základní a mateřská škola Hrabyně je vzdělávací instituce, která se zaměřuje na poskytování kvalitního základního a předškolního vzdělání.

Škola nabízí různorodé vzdělávací programy a aktivity, které podporují rozvoj dětí v přátelském a podnětném prostředí. S důrazem na individuální přístup a inovativní metody výuky, škola klade velký důraz na rozvoj celkové osobnosti žáků.

Více informací

Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace

Moderní vzdělávací přístup:

Využíváme inovativní metody výuky, které podporují kreativitu a samostatné myšlení dětí.

Individuální rozvoj:

Důraz na osobní rozvoj každého žáka zajišťuje, že děti získají nejen akademické dovednosti, ale i sociální a emoční kompetence.

Široká nabídka aktivit:

Škola nabízí různé kroužky a aktivity, které rozvíjejí různé zájmy a talent dětí, od sportu po umění.

Zapojení rodičů:

Škola podporuje aktivní účast rodičů ve školním životě, což posiluje vztah mezi rodinou a školou.

Partneři naší školy