Sběr baterií

posted in: Aktuality | 0

V loňském školním roce jsme se zapojili do sběru odpadních baterií.

Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběrupoté, co doslouží. Bez Vaší pomoci by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.

Jako poděkování za spolupráci nám společnost Ecobat s.r.o., která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadních baterií a akumulátorů v ČR, zaslalo Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií jsme v minulém roce odevzdali a také přepočet na množství druhotných surovin získaných jejich recyklací.

Sběr použitých baterií na naší škole stále pokračuje. Zelený sběrný box najdete na parapetu okna u šaten. Budeme rádi, když se opět naplní a přispějeme tak k ochraně životního prostředí. Děkujeme