Sbírka pro děti v nemocnici v Opavě

posted in: Akce školy | 0

Vážená paní ředitelko,

ráda bych vám touto cestou velmi poděkovala za aktivní zapojení vaší školy do Podzimní sbírky NF Křídla dětem pro Dětské oddělení SN v Opavě, která proběhla v době od 15.10.-15.12.2021. Jsem velmi ráda za naši vzájemnou spolupráci, moc si toho vážím. Mé poděkování také patří všem rodičům a dětem, kteří přispěli do sbírky věnováním dárečků. V příloze posílám fotky z předávání, které proběhlo dne 20. 12. 2021. Ještě jednou co nejsrdečněji děkuji a budu se těšit na další naší spolupráci.

S přáním krásného dne

Markéta Nedělová
NF Křídla dětem

T: +420 601 323 862
M: nedelova@kridladetem.cz
W: www.kridladetem.cz