Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

posted in: Aktuality | 0
  • Dle možnosti osobní přítomností dítěte ve škole 1 dítě /  1 učitelka / 1 třída – 29.4. +30.4.2021.
  • Bez osobní či on-line přítomnosti doručí zákonní zástupci žádost o přijetí: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, osobním podáním ve škole, vložením do poštovní schránky školy.
  • Termín pro podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti bude od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
  • Veškeré informace budou zákonným zástupcům zaslány e-mailem, nebo mohou kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle: 702 066 292.