Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, přísp.org.
se souhlasem zřizovatele Obcí Hrabyně tímto oznamuje přerušení provozu MŠ Hrabyně

posted in: Aktuality | 0

z důvodu vysoké nemocnosti dětí (70%) – dle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., a uděluje ředitelské volno od 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020.

Mgr. Monika Korcová Halfarová

Napsat komentář